04.2019 |
V prostoru mezi budovami Národního muzea probíhá výstava Proměny okolí budov Národního muzea a Čelakovského sadů k revitalizaci území realizované v roce 2018.Termín výstavy je 4.4.-31.7.2019.10.2016 | Studie nové prodejny s outdoorovým vybaním a studie vzorkové prodejny.

Prodejna outdoorového vybavení:


Vzorková prodejna a úprava vstupu do domu:08.2015 | Přidány projekty do Jičína. Soutěžní návrh na lokalitu Kasáren a studie parkovacího domu.

Parking:
Parkovací dům je opláštěn modřínovými fošnami o průřezu 200x30mm, které jsou ukotveny na ocelový rastr. Jednotlivé fošny jsou natočeny v barokní ose města Jičína, která prochází od Valdštejnské lodžie přes Valdickou bránu a směřuje na býv. hrad Veliš. Natočení fošen je 32° vůči východo-západní ose. Vzhledem k natočení dochází k různému půdorysnému posunutí fošen na jednotlivých fasádách, a tím i ke změně transparentnosti celé stavby.


Kasárna:
Naším rozmístěním různých druhů bydlení jsme chtěli docílit kombinování funkcí (způsobů života). U všech druhů se jedná o městské kompaktní bydlení, které jasně svým rozložením vymezuje soukromé a veřejné prostory, bez použití bariér oplocení či dlouhých fasád domů. Kvalita bydlení v této lokalitě by neměla být dána pouze návrhem jednotlivých domů, ale i jako fungující urbanistický celek, který navazuje na širší okolí.08.2013 | Přidány fotografie hotového a zabydleného podkrovního bytu.


05.2013 | Skialpová část obchodu Namche na webu earch.cz.


05.2013 | Přidány exteriérové fotografie a foto z průběhu výstavby podkrovního bytu.


03.2013 | Odevzdán projekt pro stavební povolení úprav rodinného domu u Kladna.


01.2013 | vydáno kolaudační rozhodnutí na podkroví v Praze 4.


12.2012 | soutěžní návrh na náměstí TGM v Táboře se dostal do finálového kola hodnocení, bohužel se neumístil na oceněných místech.

HODNOCENÍ POROTY:
Zónování je jasně členěné na arboretum a klidovou zónu, návrh dotváří boční ulice a začleňuje náměstí do okolí. Esteticky čisté řešení, možný provozní problém prohlubně, kvalitní městský prostor tvořený výhradně zpevněnými plochami, s přiměřeným zapojením městské zeleně. Formální a nahodilé rozmístění vyvýšenin v dlažbě a prohlubní. Problematické je zakomponování a ztvárnění kopců a prohlubní ve východní části náměstí. Chaoticky rozmístěný mobiliář, v případě jeho mobilní funkce by nebyl problematický.

12.2012 | otevřena upravená část obchodu Namche se skialpinistickým vybavením.