ostrov San Giorgion in Alga / informační centrum, kavárna, maják, zahrada

škola: 5.ročník FUA TUL / atelier: prof. Ing. arch. Martina Rajniše
lokalita: Itálie/Benátky | studie: 06/2007OSTROV SAN GIORGIO IN ALGA / zahrada
Ostrov se nachází v Benátské laguně 2 km jihozápadně od Benátek a 3 km severovýchodně od Fusiny. Ostrov přibližně čtvercového půdorysu o straně 120 m je obehnán cihlovou zdí o průměrné výšce 5 m. Na Ostrově jsou v současnosti tři stavby - ruina kostela s přilehlým dvoupatrovým domem a bývalý sklad munice. Ostrov je z části zarostlý vzrostlými stromy (většinou akáty) a náletovou zelení.
Projekt řeší ostrov jako velkou zahradu, která má sloužit odpočinku studentů, návštěvě knihovny, informačního centra, pláže. Přístup na ostrov je řešen pomocí velkého mola vedoucího od přístaviště vaporet a dále pokračující k ostatním částem "umělecké hutě" (ateliérům, divadlu, atd).
Informační centrum s kavárnou je zapuštěno pod úrovní terénu za stávající obvodovou cihelnou zdí. Ruiny domů a kostela jsou zakonzervovány a kompozičně doplněny budovou knihovny (projekt: Eliška Kosová). Tři budovy tak vytvářejí centrální prostor (náměstí). Pláž na západní straně ostrova je napojena na kavárnu a v obvodové zdi jsou zapuštěny šatny.
Stromy na ostrově jsou dosázeny, aby vytvářeli různá prostředí (volný prostor, solitéry, skupiny stromů, apod.). Zahrada je doplňována meditačními objekty (projekt: Anežka Martínková).

OSTROV SAN GIORGIO IN ALGA / informační centrum, kavárna
Informační centrum s kavárnou je umístěnou v malém výběžku na severozápadním rohu ostrova a je zapuštěno pod zemí za stávájící obvodovou zdí. Výhledy z infocentra a kavárny na moře a přístaviště umožňují velká prosklená okna. Průchod od mola podél infocentra a kavárny vede na pláž na západní straně ostrova. Z průchodu vedou schody na střešní terasu nad infocentrem a kavárnou. Zázemí pro pláž je rovněž zapuštěno za obvodovou zdí a obsahuje šatny, sprchy a wc.