revitalizace hospodářského dvora zámku

škola: 6.ročník FUA TUL / atelier: Ing. arch. Jiřího Bučka; konzultant: Ing. arch. Filip Horatschke
lokalita: Doksy | plocha: 9600 m2 | studie: 01/2008ÚZEMÍ
Hospodářský dvůr, o rozměrech cca 120 x 80 m, se nachází v severní části zámeckém areálu v Doksech. Samotný zámecký park leží podél silnice spojující Mladou Boleslav a Českou Lípu. V docházkové vzdálenosti od areálu je autobusové nádraží, náměstí i Máchovo jezero.

STÁVAJÍCÍ STAV
Stávající budovy jsou rozmístěny po obvodu řešeného území. Na jižní straně jsou zachovalé konírny, na východní částečně zachovalé sýpky, na severní a západní straně jsou polorospadlé chlívy.

ŘEŠENÍ
Návrh se snaží nově využít stávající budovy (konírny, sýpky) a doplňuje je o nové budovy (bydlení, knihovna, bowling/squash). Konírny jsou využity pro informační centrum Doks a galerii. Objekt bývalých sýpek je upraven a přeměněn na hotel o kapacitě cca 60 lůžek s konferenčním prostorem ve skleněném mostě. V přízemí hotelu se nachází restaurace a kavárna.
Ze severu je území uzavřeno budovou knihovny, která je doplněna o obchodní prostory v přízemí a ve druhém patře o variabilní prostory/klubovny pro volnočasové aktivity.
Bydlení je umístěno do čtyř bytových domů, které jsou v západní části území, přiléhajících k zámeckému parku. Byty jsou v několika kategoriích (1+kk, 3+kk, mezonetový 3+kk, 3+1). Pro byty je určeno celkem 21 + 2inv. stání.
V prostorech zapuštěných pod stávájící úroveň terénu je bar s bowlingovými drahami, doplněný o squashové kurty.
Parter území je rozdělen do tří úrovní:
- 0.5m - snížený prostor v centrální části pro vstup do bowlingu.
+/- 0.0m - hlavní prostor, vstupy do knihovny, hotelu, infocentra. Plocha doplněna částmi z různých materiálů - dlažba, dřevo, zatravňovací dlažba, vodní nádrže apod.
+2.6m / +3.6m - zvýšená úroveň pro vstup do bytových domů a jako pochozí střechy bowlingu.

výkresy | PDF | 6.3 MB


pracovní skici:


foto modelu:


stávajíc stav:


výkresy: