studie obchodu NAMCHE

plocha: 250 m2 | studie: 02/2015 | DSP: 09/2015 | stav: nerealizováno
autoři: Jakub Hendrych / Jan HendrychProdejna je navržena jako celek, který má být snadno čitelný a charakteristický. Zákazník má mít možnost si, mimo prostého nákupu, kde sednout, prohlédnout katalogy, nechat chvilku hrát dítě pod schody a nebo získat další inspiraci pro budoucí výlet. Prodejna, její prostorové členění, systém prezentace zboží a materiálové řešení, není navržena tak, aby zákazník v ní viděl jen obměněné zboží z jiných prodejen podobného zaměření, ale aby vnímal její svébytný charakter a atmosféru.
Dispoziční řešení:
Základním principem řešení prostoru je jeho částečné optické rozdělení do sekcí. Tyto sekce navazují na základní komunikační a orientační osu prodejny, která vede mezi dvěma vstupy z pasáže a od tramvaje. U vstupu na východní fasádě, který je cca 1,5 m nad úrovní podlahy prodejny, je malá zvýšená podesta, ze které vede krátké schodiště. To opět pomáhá členit prodejní plochu. Na podestu vede rovněž nakloněná rovina zkoušecí plochy na boty.
Ve středu osy je prodejní pult. Každá sekce je vymezena určitému druhu vybavení - spací pytle, oblečení, funkční prádlo, batohy, boty, skialpinismus a lezení, doplňky. Sekce nejsou přímo oddělené, ale přirozeně na sebe navazují a vždy jsou orientované k hlavní ose a pultu.
Podél severní pevné stěny je box zázemí, který má dvě výškové úrovně. V hlavní úrovni je denní místnost pro prodavače, wc + úklid a sklad převážně na boty s vlastním vstupem. Do patra je přístup po schodišti, které je ve středu dispozice a spolu s mostem podporuje členění prodejny. V patře boxu se nachází lounge, kde zákazník může odpočívat, třeba při vypékání botiček, nebo rozprávět nad další cestou do hor. Prostor lounge je otevřený do prodejny, oddělen pouze parapetem. V druhé části patra je malá kancelář, doplňkové pracovní místo. Tato část je ohraničena stěnami výšky 2,1m, které jsou na několika místy prořezány otvory, umožňující optický kontakt s prostorem prodejny. Do prostoru lounge je přístup i po krátké lezecké stěně, která umožňuje vyzkoušet boty nebo předvést zákazníkovi lezecký materiál. Schodiště v sobě integruje další police, úložné skříňky a vitríny. V místě kde schodiště přechází do mostu je volný prostor, který může sloužit jako dětský koutek. Z druhé strany schodiště směrem k výloze jsou dvě zkušební kabiny.
Jednotlivé sekce komunikují s okolním veřejným prostorem jak skrze volné výlohy, tak přes samostatné uzavřené boxy, které tvoří rámy s vystaveným zbožím a přitahují na sebe pozornost kolem jdoucích.
Celou prodejnu dále propojuje symbolika horského horizontu, který probíhá přes výstavní stěny a skříně. Ten se v některých částech projevuje i prostorově, kdy jsou jednotlivé horské štíty nakloněny.

Prostor prodejny:
Obchodní plocha o ploše cca 236 m2 se nachází na jihovýchodním rohu obchodního centra na rohu ulic Sokolovská a Zenklova. Prostor má z východní, jižní a západní strany prosklenou fasádu. Západní strana vede do pasáže a atria obchodního centra. Východní strana je orientována k zastávce tramvají a stanici metra. Podél jižní a východní strany vede stoupající chodník s nejvyšším místem cca 1,5 m nad úrovní vnitřní podlahy prodejny, resp. chodníku v pasáži. Nejvyšší místo se nachází v jihovýchodním rohu. Na severní straně plochy prodejny je dělící příčka, částečně betonová a částečně sádrokartonová.
Světlá výška prostoru je 5,1 m.