studie vzorkové prodejny
a úprava vstupních prostorů domu


plocha: celkem: 163 m2/obchodní prostor: 61 m2 | studie: 02/2014
autor: Jakub HendrychCílem studie bylo navrhnout vzorkovou prodejnu s pracovním zázemím a současně upravit vstupní prostory domu, které měly být s prodejnou částečně propojeny.

Současný stav:
Vstupní prostory domu, průchod a dvůr, byly rekonstruovány v 90. létech 20. stol. Řešení se vyznačovalo množstvím materiálů, barevností, tvaroslovím apod. Do dvora je vestavěn přízemní objekt s vlastním zázemím, který byl pro návrh určen pro vzorkovou prodejnu. Dvůr byl zastřešen průsvitnou krytinou v obloucích, které navazovaly na klenby pavlačí. Vstupní prostor a dvůr měly několik výškových úrovní, mezi kterými byly rampy nebo schody.

Vzorková prodejna:
Obdelníkový prostor prodejny, který jednou stranou s okny a vstupem navazuje na dvůr a jednou stranou na zázemí, je rozdělen nízkou dřevěnou příčkou na dvě části. V přední části navazující na vstup je hlavní výstavní prostor, kdy po obvodu jsou umístěny jednotlivé stojany pro vystavení zboží. Součástí prostoru je jednací stůl. V zadní části je kancelář. Současně je zadní část obestavěna skříněmi pro uložení zboží a vzorků a velkou knihovnou.
Ve stávajícím stavu byla stěna mezi obchodním prostorem a dvorem členěna dvěma okny po stranách a ve středu vstupními dveřmi. Navrhované řešení měnilo rozvržení tak, že krajní okno, které přímo navazuje na průchod od vstupu z ulice je nahrazeno vstupem. Naopak druhé krajní okno je zazděno, aby vnitřní prostor umožňoval více ploch pro vystavení zboží a původní dveře jsou nahrazeny oknem. Vstup do obchodního prostoru nejenom navazuje přímo na průchod, ale vzhledem k různým výškovým úrovním vytváří v ploše dvora dřevěnou terasu s plným zábradlím, která plynule přechází do vnitřního prostoru prodejny.

Průchod a dvůr domu:
Navrh odstraňuje všechny dodatečné konstrukce a materiály, které byly do prostoru přidány. Odkrývá klendbu v průchodu, sjednocuje podlahu a navrhuje jednotný povrh dlažby. Cílem je zjednodušit orientaci a pohyb v prostoru.