Anglické nábřeží

autoři: Markéta Bromová , Jakub Hendrych
adresa: Plzeň | plocha: 4800 m2 | studie: 09/2009Záměrem řešení bylo vytvořit městské prostředí, které by navazovalo na stávající zelený pás kolem historické části města, ale nekonkurovalo mu svým charakterem a naopak doplnilo a zcelilo pestrou mozaiku veřejných prostor – náměstí, zelený pás, řeka, Štruncovy sady...
Prostor se má stát ve vztahu k městu jeho vstupní branou, spojnicí s řekou a pokračováním klidného charakteru zeleného pásu. Navržené řešení tak umožňuje vznik výjimečného místa pro občany i návštěvníky města.
Příchozí objeví vložený „blok“ s dřevěnými terasami a podélný pavilon s kavárnou a galerií, které svou orientací navazují na Šafaříkovy sady.
„Blok“ s terasami je rozdělen na dvě části, kdy v severní části je podzemní automatický parkovací systém, v jižní části se prostor „propadá“ systémem dřevěných teras až na úroveň náplavky, se kterou je spojen průchodem pod úrovní horkovodu a ulicí „Anglické nábřeží“. „Blok“ vytváří různé charaktery veřejného prostoru: komunikační – spojení centra s náplavkou Radbuzy, relaxační – odpočinkové dřevěné terasy k sezení, kulturní – prostor vytváří přirozený oboustranný amfiteátr umožňující různá vystoupení – hudba, divadlo, promítání a také slouží jako exteriérový výstavní prostor.
Průchod s navazující dřevěnou náplavkou nad stávající terénem v prostoru navigace řeky Radbuzy bude vytvářet zcela nové městské prostředí v úrovni řeky. Současně bude sloužit jako spojnice Štruncových sadů s centrem a jeho zeleným pásem. Průchod bude u řeky chráněn před povodněmi uzavíratelnými vraty.
Na vnořený terasovitý „blok“ navazuje na povrchu směrem k řece úzký box, který tak odděluje „blok“ od silnice a současně obsahuje kavárnu, veřejné WC a galerijní prostor. Kavárna na rohu ulic Americká a Anglické nábřeží má tři úrovně a je otevřena do prostoru „amfiteátru“ bloku a k průchodu k Radbuze. Box obsahuje i výtah spojující úroveň parteru s úrovní náplavky. Galerijní prostor je tvořen úzkou částí směřující k Šafaříkovým sadům, která navazuje v jedné úrovni na exteriérový výstavní prostor tvořený dřevěnou terasou nad parkingem.
Prostor mezi boxem kavárny/galerií a ul. Anglické nábřeží slouží pro rychlý průchod územím, pro streetové sporty a rovněž pro expanzi galerie.
Navržené řešení umožňuje různé možnosti využití pro obyvatele Plzně, stejně jako jim zpříjemní a zjednoduší i jen prostý průchod územím.

Materiálové řešení:
- vnořený blok: povrch teras bude tvořen dubovými latěmi bez barevné úpravy. Některé terasy budou tvořeny vysokými travinami nebo vodními brouzdališti.
- box kavárny/galerie: ocelová konstrukce s antracitovou barevností s velkoformátovým prosklením.
- okolní pochozí povrchy budou tvořeny žulovými kostkami formátu 5x5 cm.
- náplavka: dřevěné dubové fošny