Lights - světlo pro práci, zábavu a dekoraci

škola: 1.ročník FUA TUL / atelier: Ing. arch. Filipa Horatschkeho
01/2003